චීනයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපතිවරයා ලෙස ආචාර්ය පාලිත කොහොන පත්කරයිචීනයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපතිවරයා ලෙස ආචාර්ය පාලිත කොහොන මහතා පත් කර ඇති බව විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය පවසනවා.


ශ්‍රී ලංකා විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාශයේ ලේකම්වරයෙකු ලෙස කටයුතු කර ඇති පාලිත කොහොන එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ශ්‍රී ලංකාවේ නිත්‍ය නියෝජිතයා ලෙසද ඇමෙරිකාවේ නිව්යෝක් නුවර සිට කටයුතු කරනු ලැබුවා.


No comments

Powered by Blogger.