ආනවිලුන්දාව රක්ෂිතයේ කොටසක් ඩෝසර් කිරීමේ සිද්ධියට අත්අඩංගුවට ගත් සනත් නිශාන්තගේ සහෝදරයාට ඇපආනවිලුන්දාව රක්ෂිතයේ කොටසක් ඩෝසර් කිරීමේ සිද්ධියට අත්අඩංගුවට ගත් රාජ්‍ය අමාත්‍ය සනත් නිශාන්තගේ සහෝදරයා වන ජගත් සමන්ත පෙරේරාට හලාවත මහේස්ත්‍රාත් විසින් අද (24) ඇප ලබා දී තිබෙනවා.

No comments

Powered by Blogger.