කළුතර පමණක් කොවිඩ් නයින්ටීන් රෝගීන් 116ක්කළුතර ප්‍රාදේශීය සෞඛ්‍ය සේවා කොට්ඨාසය තුළ පමණක් කොවිඩ් නයින්ටීන් රෝගීන් 116 දෙනෙකු හඳුනාගෙන ඇති බව කළුතර දිස්ත්‍රික් පරිපාලන මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක සමන් ගීගනගේ මහතා පවසයි.


ඔහු පවසන්නේ මේ වනවිට කළුතර දිස්ත්‍රික්කය තුළ කොවිඩ් නයින්ටීන් රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා රෝහල් 05 ක් ද වෙන්කර ඇති බවය.


මේ අතර ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ද කොවිඩ් නයින්ටීන් රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා නව රෝහල් දෙකක් සකස් කිරීමට පියවර ගනිමින් සිටින බව ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ප්‍රාදේශීය සේවා අධ්‍යක්ෂ වෛද්‍ය මිගාර ඈපා මහතා පවසයි.


ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ, වතුපිටිවල තරුණ මධ්‍යස්ථානය හා ගම්පහ මහ රෝහල අසල ස්ථානයක් ඒ සඳහා තෝරාගෙන ඇති බවය.


මේ අතර මේ වනවිට බියගම සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කොට්ඨාසයෙන් පමණක් කොවිඩ් නයින්ටීන් රෝගීන් 51 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබේ.


බියගම පරිපාලන මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක එස්.ඒ.පී.එස් පෙරේරා මහතා සඳහන් කළේ, ඔවුන්ගේ ආශ්‍රිතයින් සියලුදෙනාත් මේ වනවිට නිරෝධායන කටයුතු සඳහා යොමු කරඇති බවය.


මේ අතර කුලියාපිටිය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි කොට්ඨාසයෙන් මේ වනවිට කොවිඩ් නයින්ටීන් රෝගීන් 58 දෙනෙකු හඳුනාගෙන ඇති බව කුලියාපිටිය සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරි වෛද්‍ය සංකල්ප ගුණසේකර මහතා පවසයි.


No comments

Powered by Blogger.