20වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පිළිබඳ විවාදය කල් දැමීමන ලෙස ඉල්ලා කථානායකවරයා වෙත ලිපියක්මෙම සතියේ පැවැත්වීමට නියමිත 20වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පිළිබඳ විවාදය කල් දැමීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස ඉල්ලමින් විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා කථානායකවරයා වෙත ලිපියක් යවා තිබේ.


කොවිඩ් ආසාදිතයින් සෑම දිස්ත්‍රික්කයකින්ම හමුවන බවත්, කොවිඩ් පැතිරීම වැළැක්වීමට රජයෙන් ක්‍රියාත්මක කර ඇති නීති අනුව රැස්වීම් පැවැත්වීම නොකළ යුතු බවත් ඒ මහතා සිය ලිපියෙන් පෙන්වා දෙයි.


No comments

Powered by Blogger.