ඇඟළුම් ආයතනයෙන් කොරෝනා වෛරස් ව්‍යාප්තිය සිදුවීම පිළිබඳ සති දෙකක් ඇතුලත වාර්තාවක් දෙන්නැයි නීතිපති ඉල්ලයිමිනුවන්ගොඩ බ්‍රැන්ඩික්ස් ආයතනයෙන් කොරෝනා වෛරස් ව්‍යාප්තිය සිදුවීම පිළිබඳ විමර්ශණයක් සිදු කර සති දෙකක් ඇතුලත වාර්තාවක් ලබාදෙන්නැයි නීතිපති දප්පුල ද ලිවේරා වැඩබලන පොලිස්පතිවරයාට නියෝග කර තිබෙනවා.


No comments

Powered by Blogger.