කැළණිමුල්ල ප්‍රදේශයේ මිනුවන්ගොඩ ඇඟළුම් ආයතනයට අයත් වාහන අළුත්වැඩියා කළ ස්ථානයක පුද්ගලයින් කිහිපදෙනෙකු ස්වයං නිරෝධායනයට

කැලණි මුල්ල ප්‍රදේශයේ පිහිටි වාහන අලුත්වැඩියා කරන ස්ථානයකට පසුගිය දින කිහිපය පුරා  මිනුවන්ගොඩ ඇඟළුම් ආයතනයට අයත් සේවකයින් ප්‍රවාහනය කරන වාහන කීපයක  GPS  තාක්ෂණ උපකරණ සවි කිරීම සිදු කර තිබෙන අතර මෙම ස්ථානය පිළිබඳව ප්‍රදේශවාසීන් සෞඛ්‍ය අංශ දැනුවත් කිරීමෙන් අනතුරුව ප්‍රදේශයේ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් විසින් මෙම ස්ථානය පරික්ෂා කරනු ලැබුවා.


 මෙම ස්ථානයේ එක් සේවකයකු තරම ක උණ ගතියෙන් පෙළෙන බව ද සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් තහවුරු කර ගනු ලැබු අතර, මෙම ස්ථානය ආශ්‍රිතව යම් අවදානමක් තිබෙන බවයි එම ප්‍රදේශයේ විහාරස්ථානයේ සිටින  කොටුවේ  පොඩි හාමුදුරුවෝ ද මාධ්‍ය වෙත කරුණු අනාවරණය කළේ. ඒ හේතුවෙන් මෙම ස්ථානය තාවකාලිකව වසා දමා එහි සිටින අය ස්වයං නිරෝධායනය කිරීමටයි මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් ක්‍රියා කළේ.


No comments

Powered by Blogger.