නිව් ඩයමනඩ් නෞකාවේ කපිතාන්වරයාට එරෙහිව ගොනු කර ඇති නඩුව හෙට කැදවීමට නියමිතයි


ගිණි ගැනීමට ලක් වූ නිව් ඩයමනඩ් නෞකාවේ කපිතාන්වරයාට එරෙහිව ගොනු කර ඇති නඩුව හෙට කොළඹ මහාධිකරණය හමුවේ කැදවීමට නියමිතයි.


අදාළ නෞකාවේ කපිතාන්වරයා වන ග්‍රීක ජාතික තිරෝස් හිල්යාස් නමැත්තා වෙනුවෙන් ඔහුගේ නීතිඥ වරු ඉදිරිපත් කළ මෝසමකට අනුව මෙම නඩුව හෙට දින මහාධිකරණය හමුවේ කැඳවීමට නියමිතය.


අදාළ නඩුව කෙටියෙන් අවසන් කර ගැනීමට තම සේවාදායකයා අපේක්ෂා කරන බවයි අදාළ කපිතාන්වරයා වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කළ මෝසම මගින් සඳහන් කර තිබෙන්නේ.


ශ්‍රී ලංකාවට ආසන්න මුහුදු තීරයේ ගිනි ගැනීමට ලක්වූ නිව් ඩයමනඩ් නෞකාවේ කපිතාන්වරයාට එරෙහිව නීතිපතිවරයා ඉකුත්දා සමුද්‍ර දූෂණ වැලැක්වීමේ පනත යටතේ කොළඹ මහාධිකරණය හමුවේ මෙම නඩුව ගොනුකර තිබුණි.


No comments

Powered by Blogger.