නැගෙනහිර පළාතේ රජයේ ඉඩම් ගෙන බදු පැහැර හරින සමාගම් වලට නඩුදීර්ඝ කාලීන බදු පදනම මත ලබා ගෙන ඇති නැගෙනහිර පළාතේ ඉඩම් වල බදු පැහැර හරින සමාගම් සදහා නඩු පැවරීමට කටයුතු කරන බව පළාත් ආණ්ඩුකාර අනුරාධා යහම්පත් මහත්මිය පැවසුවාය. මේ නිසා රජයට විශාල මුදලක්  අහිමි වි ගොස් ඇති බවද ආණ්ඩුකාරවරිය කීවාය.


විවිධ ක්‍රම යටතේ වාර්තා ඉදිරිපත් කරමින් පළාතේ ඉඩම් ලබාගෙන ඇති සමාගම් ඒවායේ කිසිදු සංවර්ධන කටයුත්තක් සිදු නොකර රජයේ බදු ගෙවිම් ද පැහැර හරිමින් සිටින බව ඊයේ (15) පෙරවරුවේ පැවැත්වූ ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්විමේදි හෙළි විය.


ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවද නැගෙනහිර පළාතේ ඉඩම් අක්කර 200ක් පමණ මෙසේ දීර්ඝ කාලීන බදු පදනම යටතේ ලබාගෙන රජයට අයවිය යුතු රුපියල් මිලියන 230ක බදු මුදලක් ගෙවීම පැහැර හරිමින් සිටින බවද මෙහිදි වාර්තා කෙරිණි.


“ හැමදාම මේවා කරන්න දෙන්න බෑ. අපේ පළාතටයි මේ ආදායම අහිමි වෙන්නේ මේ පළාතේ සංවර්ධනයට යොදවන්න තියෙන මුදල් ටිකයි මේ අහිමි වෙනනේ. අපි හිග මුදල් ඉල්ලමු. එහෙම නැත්නම් ඒවා ගෙවන්නේ නැති ආයතන වලට නඩු දාමු. පළාතට වග කිව යුතු මිනිසුන් හැටියට අපිටත් වගකිමක් තියෙනවා මේ ගැන හොයලා බලන්න. පළාතේ වටිනා ඉඩම් ටික මෙහෙම දෙන්නේ ආයෝජනයක් වෙන්න ඕන නිසයි. ඒක සිද්ධ වෙන්නේ නැත්නම් අපි මේ ආයතන වලට විරුද්ධව නඩු දාමු යැයි”ද මෙහිදි ආණ්ඩුකාරවරිය කිවාය.


මේ අතර මහවැලි අධිකාරිය විසින් ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කයේ වැලි කැණිම් සදහා ලබා දි ඇති බලපත්‍ර නිසා මහවැලි ගගට විශාල හානියක් සිදු වෙමින් පවතින බවද ආණ්ඩුකාරවරිය මෙහිදි කිවාය. මින් ඉදිරියට මහවැලි ගගේ වැළි කැණිම් සදහා කිසිදු බලපත්‍රයක් නිකුත් නොකරන ලෙසත් දැනට ලබාදි ඇති සියළු බලපත්‍ර පිළිබද වාර්තාවක් ඉදිරි සම්බන්ධීකරණ කමිටුවට ලබා දෙන ලෙසත් ආණ්ඩුකාරවරිය මහවැලි නිලධාරින්ට නියෝග කළාය.

No comments

Powered by Blogger.