ගලේවෙල කොස්පොත ඇලේ දිය නෑමට ගිය දැරියන් දෙදෙනෙකු හා පිරිමි දරුවෙකු ජීවිතක්ෂයටඑකම පවුලේ සාමාජිකයින් තිදෙනෙකු ගලේවෙල, රන්වෙඩියාව කොස්පොත ඇලේ දිය නෑමට ගොස් දියේ ගීලීමෙන් ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා.


මෙලෙස ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇත්තේ 15 සහ 12 යන වයස්වල පසු වූ දැරියන් දෙදෙනෙක් සහ 7 හැවිරිදි පිරිමි දරුවෙක්.

No comments

Powered by Blogger.