පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය විෂබීජහරණයට දින දෙකක් වසා තබයිශ්‍රී ජයවර්ධනපුර පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය සියලු කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් සඳහා අද (26) සහ හෙට (27) දිනවල වසා තැබෙන බව නියෝජ්‍ය මහ ලේකම් නීල් ඉද්දවෙල සඳහන් කළා.


ඔහු කියා සිටියේ වසා තැබෙන දෙදින තුළදී මුළු පාර්ලිමේන්තු පරිශ්‍රයම විෂබීජහරණයට ලක් කෙරෙන බවයි.


ඒ අනුව එළැඹෙන බදාදා දිනයේදී කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා පාර්ලිමේන්තුව යළි විවෘත කෙරෙනු ඇති. 

No comments

Powered by Blogger.