හෝමාගම මාළු වෙළඳසැලක හිමිකරුවෙකුට කොරෝනා ආසාදනය වෙයිහෝමාගම නගරයේ පිහිටි වෙළඳ සංකීර්ණයේ මාළු වෙළඳසැලක හිමිකරුවෙකු කොරෝනා ආසාදිතයෙකු බවට අනාවරණය වීමෙන් පසුව අද සිට එම වෙළඳසැල වසාදැමීමට පියවර ගෙන තිබෙනවා.


වෙළඳසැල් හිමිකරුගේ පවුලේ සාමාජිකයින් සහ වෙළඳසැලේ සේවකයන් පිරිසක් ස්වයං නිරෝධායනයට යොමු කර ඇති බවයි සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය සඳහන් කළේ.


එම මාළු වෙළඳසැලේ හිමිකරු පෞද්ගලිකව සිදුකළ පී.සී.ආර්. පරීක්ෂණයක ප්‍රතිඵල අනුව ඔහු ආසාදිතයෙකු ලෙස තහවුරු වී තිබෙනවා.

No comments

Powered by Blogger.