හැටන් පෞද්ගලික සහ ලංගම බස් රථ වල ආසන ගණනට මගින් - බස් රථ සියල්ල විෂබිජහරණයට

 


පෞද්ගලික සහ ලංගම බස් රථ වල ආසන ගණනට මගින් ප්‍රවාහනය කරන ලෙසට හැටන් දික්ඔය නගර සභාවේ සෞඛ්‍යය අංශ විසින් බස් රථ රියදුරන් සහ කොන්දොස්තරවරුන් දැනුවත් කර බස් රථ විෂබිජහරණයට ලක් කෙරේ.


මිනුවන්ගොඩ ප්‍රදේශයේ ඇගළුම් කර්මාන්ත ශාලාවකින් කොවිඩ් 19 වෛසරය අසාධනය වු රෝගින් හමු විමත් සමග සෞඛ්‍යය අංශ සහ ආරක්ෂක අංශ විසින් සෞඛ්‍යය ආරක්ෂක ක්‍රමවේද අනුගමනය කරන ලෙසට ලබා දුන් උපදෙස් පිලිපදින ලෙස ලංගම සහ පෞද්ගලික බස් රථ රියදුරන් සහ කොන්දොස්තරවරුන් දැනුවත් කිරිමේ වැඩසටහනක් ද (06) දින හැටන් බස් නැවතුම්පොලේදි සිදු කෙරිණ.


හැටන් දික්ඔය නගර සභාවේ මහජන සෞඛ්‍යය පරික්ෂක රාමයියා බාලක්‍රිෂ්ණන් මහතා ඇතුළු මහජන සෞඛ්‍යය පරික්ෂකවරුන් විසින් හැටන් බස් නැවතුම්පොලින් පිටත් වන සහ පැමිණෙන සැම බස් රථයකටම රියදුරුන් සහ කොන්දොස්තරවරුන් දැනුවත් කරමින් බස් රථ විෂබිජහරණයට ලක් කිරිමට පියවර ගැණින.

බස් රථවල ආසන ගණනට පමණක් මගින් ප්‍රවාහනය කරන ලෙසත් , මුඛ ආවරණ නොපැලද බස් රථ වලට පැමිණෙන මගින්ව දැනුවත් කර එම මගින්ට  මුඛ ආවරණ පලදින ලෙස උපදෙස් ලබාදෙන ලෙසත් මහජන සෞඛ්‍යය පරික්ෂකවරුන් ඉල්ලිමක් සිදු කලහ.


No comments

Powered by Blogger.