මත්තල ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොළේ සියලුම සේවකයින් PCR පරීක්ෂණයට
මත්තල ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොළේ සියලුම සේවකයින් PCR පරීක්ෂණයට ලක් කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

ඒ , කටුනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොළේ පවිත්‍රතා අංශයේ සේවකයෙකු කොරෝනා ආසාධිතයෙකු බව ඊයේ හඳුනා ගැනීමත් සමගයි.


ඒ අනුව කටුනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොළේ සියලු සේවකයින් ඊයේ දිනයේදී PCR පරීක්ෂණ සඳහා යොමු කළ බව ද ගුවන් සේවා හා අපනයන කලාප සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩී .වී චානක මහතා සඳහන් කළේ ය.


No comments

Powered by Blogger.