තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 272ක් හඳුනා ගනී
තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 272ක් හඳුනා ගත් බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

එම ආසාදිතයන් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවලින් – 03 ක් සහ ආශ්‍රිතයින් – 269 වන බවයි එම පාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් කියා සිටියේ.


No comments

Powered by Blogger.