බොරැල්ල පොලිසියේ 41 දෙනෙකුට කොවිඩ් -19 වැළදෙයිබොරැල්ල පොලිසියේ නිලධාරීන් 41 දෙනෙකුට කොවිඩ් -19 වෛසරය වැළඳී ඇති බවට තහවුරු වී තිබේ.


ඒ අනුව කොවිඩ් ආසාදිත පොලිස් නිලධාරීන් සියලුදෙනා මේ වනවිට කළුතර පොලිස් රෝහල වෙත යොමු කිරීමට පියවර ගෙන තිබේ.


බොරැල්ල පොලිසිය වෙත සාමාන්‍ය ජනතාවගේ පැමිණීම නවතාදමා ඇති බව වැඩිදුරටත් වාර්තා වෙයි.

No comments

Powered by Blogger.