කල්දමා තිබුණු නඩු සඳහා නව දින ලබාදීමට කොළඹ මහාධිකරණය තීරණය කරයිකොරෝනා වසංගත ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන්  කල්දමා තිබුණු නඩු සඳහා නව දින ලබාදීමට කොළඹ මහාධිකරණය තීරණය කර තිබෙනවා.


කොළඹ මහාධිකරණයේ විනිසුරු මඩුල්ල විසින් මෙම තීරණය ගනු ලැබුවා.


අද පෙරවරුවේ කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරුවරු විසින් කල් දමා තිබෙන නඩු සියල්ල යලි පරිශීලනයට ලක් කලා.


ඉන් අනතුරුව එම නඩු සඳහා නව දින ලබා දීමට පියවර ගන්නා ලෙසයි විනිසුරුවරු විසින් අධිකරණයේ රෙජිස්ට්‍රාර් වරයාට නියෝග කළේ.


ඒ අනුව කල් දමනු ලැබූ නඩු යළි කැඳවන දින ඉදිරියේදී මහජනයාගේ දැනගැනීම පිණිස දැන්වීමක් වශයෙන් අධිකරණ භූමියේ ප්‍රදර්ශනය කිරීමට  නියමිතය.

No comments

Powered by Blogger.