අගුලු දමා ඇති අටලුගම පිරිසක් බොල්ගොඩ ගඟේ අතු ඔය හරහා ප්‍රදේශවලට ගිහින්හුදකලා කර තිබෙන  අටලුගම ඇතුළු ග්‍රාම සේවා වසම් 7 සමහර පිරිස්   අටුලුගම  කිම්මන්තුඩාව බොල්ගොඩ ගඟේ අතු ඔය හරහා  ඔරු පාරු මගින්  වෙනත් ප්‍රදේශවලට ගමන් කරන බවට ලද තොරතුරු අනුව එය  වැළැක්වීම සඳහා පොලිස් නාවික කොට්ඨාසයේ බෝට්ටු සේවාවක්  අද ( 23) උදෑසන   ආරම්භ කෙරිණි.


එම බෝට්ටු සේවාවට  මොරටුව  කොස්- පැලෑන පොලිස් නාවික කොට්ඨාසය  ස්ථානාධිපති උප පොලිස් පරීක්ෂක ජේ එස් ජයසිංහ මහතා ඇතුළු පොලිස් නිලධාරින් 4 දෙනෙකු  රාජකාරියෙහි යොදවා ඇත .


No comments

Powered by Blogger.