හෙට සහ අනිද්දා කිසිදු මගී දුම්රියක් ධාවනය නොවන දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කරයිසති අන්තයේ කිසිදු මගී දුම්රියක් ධාවනය නොවන බව දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී එම්.ජේ.ඩී ප්‍රනාන්දු මහතා පවසයි.


ඒ අනුව හෙට (21) සහ අනිද්දා (22) යන දෙදින තුළ දුම්රිය ධාවනය නොවෙනු ඇත.


No comments

Powered by Blogger.