කෝප් කමිටුව රැස්වීම අද පළමුවරට Online තාක්ෂණය ඔස්සේ 

පළමුවරට Online තාක්ෂණය ඔස්සේ පාර්ලිමේන්තුවේ පොදු ව්‍යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව හෙවත් කෝප් කමිටුව රැස්වීම අද පැවැත්වේ.

ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ සන්නිවේදන අංශය පැවසුවේ, කැලණි ගගේ ජල දූෂණය සම්බන්ධයෙන් Online තාක්ෂණය ඔසේ කෝප් කමිටු රැස්වීම පැවැත්වීමට සැලසුම් කර ඇති බවයි.


සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් වෛද්‍ය එස්. එච්. මුණසිංහ, කර්මාන්ත අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ඩබ්ලිව්. ඒ. චූලානන්ද පෙරේරා, රාජ්‍ය සේවා, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ජේ. ජේ. රත්නසිරි යන මහත්වරුන් Online තාක්ෂණය හරහා එම සාකච්ඡාවට සම්බන්ධ කර ගැණෙනු ඇති.


මීට අමතරව වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන්, ජල සම්පාදන අමාත්‍යාංශයේ නිලධාරීන්, ආයෝජන මණ්ඩලයේ නිලධාරීන්, මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ නිලධාරීන් සහ ජාතික ජල සම්පාදන මණ්ඩලයේ නිලධාරීන් අද කෝප් කමිටු රැස්වීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණීමට නියමිතව ඇති බව ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ සන්නිවේදන අංශය සඳහන් කළේ ය.


එම අංශය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ, කොරෝනා සෞඛ්‍ය රෙගුලාසීන්ට අනුකූලව ආරක්ෂක ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කරමින් කොප් කමිටු කටයුතු සිදු කෙරෙන බැවින් කොප් කමිටුවට පැමිණෙන පිරිස අවම කර ගැනීමට සහ කමිටුවේ කටයුතු කාර්යක්ෂම කර ගැනීමට මෙලෙස Online තාක්ෂණය යොදාගැනීම අරමුණ වී ඇති බවයි.

No comments

Powered by Blogger.