මෙගාවොට් 100 ක ධාරිතාවයකින් යුත් මන්නාරම සුළං බලාගාරය අද ජනතා අයිතියටමෙරට රජයට අයත් පළමු සුළං බලාගාරය වන මන්නාරම සුළං බලාගාරය අද අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ජනතා අයිතියට පත්කිරීමට නියමිතයි.


මෙගාවොට් 100 ක ධාරිතාවක් ඒ යටතේ ජාතික විදුලිබල පද්ධතියට මුදාහැරෙන බවයි සූර්යබල, සුළං, ජලවිදුලි ජනන රාජ්‍ය අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක සඳහන් කළේ.


මෙරට තුළ සුළං බලාගාර පැවතුණද ඒවා පෞද්ගලික අංශයට අයත් වන අතර, ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සතුවන පළමු සුළං විදුලි බලාගාරය මෙය වනවා.


සුළං කුළුණු 33 කින් සමන්විත මෙම බලාගාරය හරහා විදුලි ඒකකයක් නිෂ්පාදනය කරගැනීමට වැයවන්නේ රුපියල් 10 කටත් වඩා අඩු මුදලක් බව සඳහන්.


අද ජනතා අයිතියට පත්වන මන්නාරම සුළං බලාගාරයේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට ඊයේ එක්වූ සූර්යබල, සුළං, ජලවිදුලි ජනන රාජ්‍ය අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කළා.

1 comment:

  1. This is an incomplete article. It does not say when this project was initiated, cost of the project, who funded the project etc. What sort of journalism is this?

    ReplyDelete

Powered by Blogger.