පල්ලේකැලේ ආයුර්වේද රෝහල් වට්ටු සංකීර්ණය කොවිඩ් 19 ප්‍රතිකාර ඒකකයක් ලෙස යොදා ගැනේ.


මහනුවර පල්ලේකැලේ පිහිටි ආයුර්වේද රෝහලේ ඇදන් 100කින් සමන්විත වාට්ටු සංකීර්ණය සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩලවල කොවිඩ් ආසාධිතයින් සදහා ප්‍රතිකාර කිරීම සදහා යොදාගැනීමට තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව අදාල වාට්ටු සංකීර්ණය සහ ඖෂධ නිෂ්පාදනාගාරය නිරීක්ෂණය කරමින් ඒ සම්බන්ධයෙන් විමසා බැලීම සදහා මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර නීතීඥ ලලිත් යු ගමගේ  මහතා අද(2) කටයුතු කළා.  එහිදී රෝගීන් සදහා අවශ්‍ය සනීපාරක්ෂක පහසුකම් සම්බන්ධයෙන් සහ කාර්යමණ්ඩල යෙදවීම හා ඔවුන්ගේ සුරක්ෂිතතාවය සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුකාරවරයා සිය විශේෂ අවධානය යොමු කළ අතර, සෞඛ්‍ය කාර්ය මණ්ඩල වල ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් රජය ගත හැකි සෑම පියවරක්ම අනුගමනය කරමින් පවතින බවත් ආයුර්වේද වෛද්‍ය ක්‍රමයේ සහ දේශීය වෛද්‍ය ක්‍රමයේ ඇති සුවිශේෂීත්වය මේ වන විට ‍මුළු ලොවටම පසක් වී ඇති බවත් ආණ්ඩුකාරවරයා මෙහිදී ප්‍රකාශ කර සිටියා. 

No comments

Powered by Blogger.