බණ්ඩාරගම අටලුගම ප්‍රදේශයෙන් තවත් කොරෝනා ආසාදිත රෝගීන් 195ක්බණ්ඩාරගම  අටලුගම ප්‍රදේශයෙන්  තවත්  කොරෝනා ආසාදිත රෝගීන් 195 දෙනකු එකවර වාර් තා වූ බව බණ්ඩාරගම සෞඛ්‍යය වෛද්‍ය  නිලධාරි කාර්යාලයේ  අතිරේක සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරිනි  සුධම්මා ලෙනෝරා මහත්මිය පැවසුවාය .

 

ඉකුත් දෙදිනක තුළ සිදුකළ  පි සි ආර් පරීක්ෂණ 630 න් එම ආසාදිතයන් පිරිස  වාර්තා  විය 

 

ඒ සමගම  අටලුගම ආසාදිත රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව 931 කි. බණ්ඩාරගම සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී බල ප්‍රදේශයේ සමස්ත ආසාදිතයන්ගේ සංඛ්‍යාව 1080 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

 

පි සි ආර් පරීක්ෂණ සිදුකළ තවත් 180 දෙනෙකුගේ වාර්තා ලැබීමට නියමිතව ඇතැයි වෛද්‍යවරිය කීය. 

 

එම ආසාදිත රෝගීන් ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථාන සඳහා යොමු කිරීමේ කටයුතු  සිදුකරන බවත්  අතිරේක සෞඛ්‍ය නිලධාරිනිය වැඩිදුරටත් පැවසුවාය.

No comments

Powered by Blogger.