ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය මහලේකම් සහ කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී ලෙස කුෂානි රෝහණධීරශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය මහලේකම් සහ කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී ලෙස කුෂානි රෝහණධීර පත් කර තිබෙනවා.


ඇය මීට පෙර කටයුතු කරනු ලැබුවේ පාර්ලිමේන්තු සහකාර මහලේකම්වරිය ලෙසයි.


කතානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන අද පාර්ලිමේන්තුව ආරම්භ වූ අවස්ථාවේ සභාවට දැනුම් දුන්නේ ඊයේ දිනයේ සිට මෙම පත් කිරීම සිදුකර ඇති බවයි.


හිටපු නියෝජ්‍ය මහලේකම් නීල් ඉද්දවෙල අභියාචනාධිකරණ විනිසුරුවරයෙකු ලෙස ජනාධිපතිවරයා විසින් පත් කරනු ලැබීම හේතුවෙන් හිස්වූ නියෝජ්‍ය මහලේකම් ධුරයට කුෂානි රෝහණධීර මෙලෙස පත් කෙරුණා.


No comments

Powered by Blogger.