වතුකරයේ ජනතාව නත්තල් උත්සවය සැමරිමට සැරසෙති.

අද මධ්‍යම රාත්‍රියෙන් උදා වන නත්තල් දින උත්සවය සෞඛ්‍යය අංශ විසින් නිකුත් කර ඇති උපදෙස් වලට අනුකුලව නිවසේ සිටම සැමරිම සදහා වතුකරයේ කිතුනු බැතිමතුන් සුදානම් වන ආකාරය අප කැමරාවේ සටහන් විය.

හැටන් ඇතුළු වතුකරයේ ප්‍රධාන නගර කිහිපයකම කිතුනු බැතිමතුන්ගෙන් පිරිගොස් තිබු අතර , සැම වෙලදසැලකම නිරෝධායන උපදෙස් වලට අනුකුලව ව්‍යාපාර කටයුතු සිදු කරන ආකාරයක් අප කැමරාවේ සටහන් විය. කිතුනු බැතිමතුන්ට තම නිවසට අවශ්‍යය ආහාර ද්‍රව්‍යය මිල දි ගැනිමට ප්‍රධාන නගර වෙත පැමිණිම සදහා ලංගම සහ පෞද්ගලික බස් රථ ගණනාවක් ධාවනයට එක් කර තිබුණි.No comments

Powered by Blogger.