මනන්පිටිය, ගල්ලෑල්ල ජලයෙන් යටවෙයි ගමනාගමනය ඇනහිටී

පොළොන්නරුව සිට මඩකලපුව දක්වා මාර්ගයේ කුඩා මෝටර් රථ ධාවනය තාවකාලිකව නතර කර තිබේ.

ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පැවසුවේ මනන්පිටිය, ගල්ලෑල්ල ප්‍රදේශයෙන් ජලයෙන් යටවීමෙන් හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගත් බවයි.

No comments

Powered by Blogger.