පෙබරවාරි මස 01 වනදා සිට අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ 10කට ස්ථාවර මිලක් පැනවීමට රජය තීරණය කරයිපෙබරවාරි මස 01 වනදා සිට අත්‍යාවශ්‍ය භාණ්ඩ 10කට අධික සංඛ්‍යාවකට ස්ථාවර මිලක් පැනවීමට කටයුතු කරන බව අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන ප්‍රකාශ කරනවා. 


බූස්ස සතොස ගබඩා සංකීර්ණයේ නීරික්ෂණ චාරිකාවකට එක්  වෙමින් ඔහු කියා සිටියේ එය මාස 06ක් සඳහා වංලගු වන බවයි.


බදු පැනවීමක් හෝ විදේශ විනිමයේ වෙනස් සිදුනොවුනහොත් එම මිලෙහි කිසිදු වෙනසක් සිදුනොවන බව ද ඔහු වැඩිදුරටත් කියා සිටියා.

No comments

Powered by Blogger.