බැරල් සංඛ පෙබරවාරි මස 03 වනදා දක්වා රිමාන්ඩ්
අත්අඩංගුවට ගත් පාතාල සාමාජිකයෙකු වන බැරල් සංඛ පෙබරවාරි මස 03 වනදා දක්වා රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරගතකර තිබෙනවා.


හෙරොයින් ග්‍රෑම් 4යි මිලිග්‍රෑම් 300ක් සන්තකයේ තබා ගෙන සිටියදී බැරල් සංඛ නැමැත්තා පැළියගොඩ ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා.


ඔහු වසර කිහිපයකට පෙර ඩී.මංජු නැමැති සංවිධානාත්මක අපරාධ කල්ලි සමාජිකයා ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධියටද සම්බන්ධ අයෙක්.

No comments

Powered by Blogger.