එජාපයේ පක්ෂ නායක නැවතත් රනිල් වික්‍රමසිංහ, සභාපති වජිර අබේවර්ධන තවත් තනතුරු කිහිපයක් පත්කරයිපක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ, සභාපති වජිර අබේවර්ධන වජිර අබේවර්ධන සහකාර නායක අකිල විරාජ්  මහ ලේකම් පාලිත රංගේ බණ්ඩාර


එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද රැස්වූ කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල රැස්වීමේදී පක්ෂයේ තනතුරු කිහිපයක් සඳහා පත් කිරීම් සිදුකර තිබෙනවා.


ඒ අනුව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සභාපතිවරයා ලෙස හිටපු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන පත් කර ඇති අතර සහකාර නායක ලෙස හිටපු මහ ලේකම් අකිල විරාජ් කාරියවසම් පත් කොට තිබෙනවා.


එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මහ ලේකම්වරයා ලෙස පාලිත රංගේ බණ්ඩාර පත්කොට ඇති අතර භාණ්ඩාගාරික ලෙස ඒ.එස්.එම්. මිස්බා තේරී පත්ව තිබෙනවා.

No comments

Powered by Blogger.