සිර දඬුවම් නියම වූ රන්ජන් රාමනායක නිරෝධායනය සඳහා යොමු කරයි

වසර 4ක බරපතළ වැඩ සහිත සිර දඬුවම් නියම වූ රන්ජන් රාමනායක මන්ත්‍රීවරයා නිරෝධායනය සඳහා යොමු කර තිබේ.

බන්ධනාගාර මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා පැවසුවේ, පල්ලන්සේන තරුණ වරදකරුවන්ගේ අභ්‍යාස විද්‍යාලය වෙත ඔහු යොමු කර ඇති බවයි.


2017 වසරේදී අධිකරණයට අපහාස කිරීමේ චෝදනාව යටතේ මන්ත්‍රීවරයාට අද එලෙස දඬුවම් නියමි විය.


No comments

Powered by Blogger.