අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාරටතත් කොරෝනා ආසාදනය වෙයිඅමාත්‍ය වාසුදේව නානයක්කරට කොවිඩ් ආසාදනය වී ඇති බවට වාර්ථා වනවා. 


පාර්ලිමේන්තු වේත්‍රධාරි නරේන්ද්‍ර ප්‍රනාන්දු ගෙන් මේ සම්බන්ධයෙන් සිදුකළ විමසීමකදී ඔහු තහවුරු කර සිටියේ මිට සුළු මොහොතකට ඒ සම්බන්ධයෙන් තහවුරු වූ බවයි.

No comments

Powered by Blogger.