පානදුරේ වෙඩි තැබීමකින් පුද්ගලයෙකු මරුටපානදුර, පල්ලිමුල්ල ප්‍රදේශයේ සිදුවූ වෙඩි තැබීමකින් පුද්ගලයෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇති බව පොලිසිය පවසනවා.


No comments

Powered by Blogger.