දයාසිරි ජයසේකරට කොවිඩ් - හික්කඩුව පිහිටි ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයකට ඇතුලත් කරයිරාජ්‍ය අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර තමන්ට කොවිඩ් වෛරසය ආසාදනය වීම නිසා මේ වන විට හික්කඩුව ප්‍රදේශයේ  හෝටලයක පිහිටි ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයක ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටින බවට ප්‍රකාශ කර සිටිනවා.


No comments

Powered by Blogger.