පූජ්‍ය අතුරලියේ රතන හිමියන් ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුරයේ දිවුරුම් දෙයි
අපේ ජනබල පක්ෂයේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රී ධුරයේ පූජ්‍ය අතුරලියේ රතන හිමියන් මීට ටික වේලාවකට පෙර දිවුරුම් දෙනු ලැබුවා.


ඒ, කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන ඉදිරියේදියි.


සිව්වන වරටත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු වශයෙන් දිවුරුම් දුන් උන්වහන්සේ දිවුරුම්දීමෙන් අනතුරුව විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්ට වෙන් කර ඇති මුල් පෙළ අසුනක අසුන්ගනු ලැබුවා.


No comments

Powered by Blogger.