අමාත්‍ය පියල් නිශාන්තටත් කොරෝනා ආසාදනය වෙයිකාන්තා හා ළමා සංවර්ධන, පෙර පාසල් හා ප්‍රාථමික අධ්‍යාපන, පාසල් යටිතල පහසුකම් හා අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියල් නිශාන්තටද කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී තිබෙනවා.


ඒ අනුව වෛරසය ආසාදනය වූ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් සංඛ්‍යාව හතර දක්වා ඉහළ යනු ඇති.


රාජ්‍ය අමාත්‍ය පියල් නිශාන්තට මෙන්ම ඔහුගේ බිරිඳට සහ දරුවන්ටද වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බවට තහවුරු වී තිබෙනවා.


මීට පෙර රාජ්‍ය අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර, අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රවුෆ් හකීම් ආසාදිතයින් බවට තහවුරු වුණා.


No comments

Powered by Blogger.