දානයකට සහභාගී වූ එකම පවුලේ සිව්දෙනෙකු ඇතුළු 09 දෙනෙකුට කොවිඩ්මොනරාගල විහාරමුල්ල ප්‍රදේශයේ දානමය කටයුත්තක් සඳහා සහභාගි වූ එකම පවුලේ සිව්දෙනෙකු ඇතුළු 09 දෙනෙකුට කොවිඩ් වෛරසය ආසාදනය වී ඇතැයි තහවුරු වී තිබේ.


මොනරාගල පාසලක සිසුවියක්ද ඊට අයත් වන අතර තවත් පස්දෙනෙකු කොළඹ සිට පැමිණ දානයට සම්බන්ධ වූ අය වේ.


මේ හේතුවෙන් දානමය කටයුත්තට සහභාගි වූ භික්ෂූන් වහන්සේ 12 නමක් ද විහාරස්ථානය තුළ නිරෝධායනයට යොමුකර තිබේ.

No comments

Powered by Blogger.