මේ මස 12 වන දා දක්වා රංජන්ගේ මන්ත්‍රී ධූරය අහෝසි නොකරන්නයි අධිකරණය දැනුම් දෙයි

 වසර හතරක සිර දඬුවම් නියම වී සිටින රන්ජන් රාමනායක මහතාගේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධුරය අහෝසි කිරීම සම්බන්ධයෙන් ලබන 12 වැනිදා දක්වා කිසිදු පියවරක් නොගන්නා ලෙසට අභියාචනාධිකරණයෙන් පාර්ලිමේන්තු මහ ලේකම්ට නියෝග කර තිබේ.

No comments

Powered by Blogger.