නව මහාධිකරණ විනිසුරුවරුන් 12 දෙනෙකුට පත්වීම්නව මහාධිකරණ විනිසුරුවරුන් 12 දෙනෙකුට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අතින් පත්වීම් ලබා දුන් බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කර සිටියි.No comments

Powered by Blogger.