වහාම ක්‍රියාත්මක පරිදි ලිඳුල නගර සභාවේ සභාපතිවරයා ධූරයෙන් පහ කරයිතලවකැලේ, ලිඳුල නගර සභාවේ සභාපතිවරයා සිය ධූරයෙන් පහකිරීමට මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර ලලිත් යු ගමගේ මහතා පියවර ගෙන තිබේ.


සභාපතිවරයාට එරෙහිව ඉදිරිපත්වී තිබු පැමිණිල්ලකට අනුව සිදුකළ පරීක්ෂණයකින් පසු ආණ්ඩුකාරවරයා විසින් එම තීරණය ගෙන ඇති බව වාර්තා වේ.


තලවකැලේ, ලිඳුල සභාපති අශෝක සේපාල මහතාට එරෙහිව එම සභාවේම මන්ත්‍රීවරයෙකු විසින් පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර තිබුණි.


එම පැමිණිල්ලට අනුව මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා විසින් එක් පුද්ගල කොමිසම් සභාවක් පත්කළ අතර එම වාර්තාවට අනුව සභාපතිවරයා නගර සභා ආඥා පනතට පටහැනිව කටයුතු කර ඇති බවට අනාවරණය වී තිබේ.


ඒ අනුව පසුගිය 29 වන දින  සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි තලවකැලේ, ලිඳුල නගර සභාවේ සභාපතිවරයා සිය ධුරයෙන් පහකර ඇති බව වාර්තා වේ.


ඒ අනුව පළාත් පාලන ඡන්ද විමසිමේ ආඥා පනත යටතේ ඉදිරි කටයුතු සිදුකිරීම සඳහා මධ්‍යම පළාතේ පළාත් පාලන කොමසාරිස්වරයාට  සහ තලවකැලේ ලිඳුල නගර සභාවේ ලේකම්වරයාට මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර ලලිත් යු ගමගේ මහතා විසින් නියෝග කර තිබේ.

No comments

Powered by Blogger.