බදුල්ල මහ නගර සභාවේ කටයුතු අද සිට අත්හිටුවයි


 


බදුල්ල මහ නගර සභාවේ කටයුතු අද සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අත්හිටුවා තිබේ.

ඒ, ඌව පළාත් ආණ්ඩුකාර ඒ. ජේ. එම්. මුසම්මිල් මහතාගේ අත්සනින් නිකුත් කළ අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයකිනි.


බදුල්ල නගර සභාවේ බලතල ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ කාර්ය ඉටු කිරීමේ විශේෂ කොමසාරිස් ලෙස ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ නිලධාරියෙකු වන එච්. එම්. ජීවන්ත හේරත් මහතා පත්කර තිබේ.No comments

Powered by Blogger.