නිදහස් දින දිවයිනේ සියළුම මැත්පැන් අලෙවිසැල් වසාදැමීමට තීරණය කරයිඅනිද්දා (04) දිනට යෙදී ඇති ජාතික නිදහස් උළෙල නිමිත්තෙන් දිවයිනේ සියළුම මැත්පැන් අලෙවිසැල් වසා තැබිය යුතු බව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.


එසේම මෙම වර්ෂය තුළ මත්පැන් හල් වසා තැබිය යුතු දිනයන් එම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් අද ප්‍රකාශයට පත් කළා.


No comments

Powered by Blogger.