ශ්‍රී ලංකා නිදහස් කම්කරු කොංග්‍රසයේ මුදල් සාවද්‍ය පරිහරණය කළ චෝදනාවෙන් මහින්දානන්ද නිදොස් කොට නිදහස්ශ්‍රී ලංකා නිදහස් කම්කරු කොංග්‍රසයේ මුදල් සාවද්‍ය පරිහරණය කළ බවට චෝදනා කරමින්, ඇමති මහින්දානන්ද අළුත්ගමගේට එරෙහිව පවරා තිබූ නඩුවෙන් ඔහු නිදොස් කොට නිදහස් කිරීමට කොළඹ මහාධිකරණය නියෝග කර තිබෙනවා.


No comments

Powered by Blogger.