සෑම ගමකටම මහජන ආරක්ෂක කමිටුවක් පිහිටුවයිසෑම ගමක්ම ආවරණය වන පරිදි මහජන ආරක්ෂක කමිටු පිහිටුවීමට මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිබේ.


අමාත්‍ය රියර් අද්මිරාල් සරත් වීරසේකර මහතා සඳහන් කළේ, ගම් ආශ්‍රිතව සිදුවන මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් හා විවිධ සමාජ විශමාචාර ක්‍රියා වැළැක්වීම සඳහා කඩිනම් පියවර ගැනීම මෙහි අරමුණ බවයි.


ලබන 6 වන දා කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් මෙම වැඩපිළිවෙළ ආරම්භ කරන බව ඔහු ප්‍රකාශ කළේ ය.


No comments

Powered by Blogger.