ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආයෝජන බැංකුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 180 ක ණයක්ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආයෝජන බැංකුවෙන් ශ්‍රී ලංකාව ඉල්ලා තිබූ ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 180 ක ණය මුදල අනුමත වී තිබෙනවා.


චීනයේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති ආචාර්ය පාලිත කොහොන ආසියානු යටිතල පහසුකම් ආයෝජන බැංකුවේ උප සභාපති ආචාර්ය ඩී.ජේ. පාන්ඩියන් පසුගිය බ්‍රහස්පතින්දා හමුවූ අවස්ථාවේ ඒ බව තහවුරු කර ඇති බව සඳහන්.


මෙම ණය මුදල සහ අරමුදල් සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාවක් පසුගිය පෙබරවාරි 1 වනදාද එම බැංකුවේ සභාපති ජින් ලික්න් සමඟ පවත්වා තිබුණා.


කොරෝනා වසංගත තත්වය හමුවේ බලපෑමට ලක්වූ කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර යථා තත්වයට නංවාලීමට මෙම ණය මුදල් යෙදවීමට අපේක්ෂිතයි.
No comments

Powered by Blogger.